השרון 17

תכנון

סטטוס הפרויקט

יחידות שנמכרו

קומות בבניין

יחידות דיור

מפרט איכותי

סוג המפרט

צור קשר