אלנבי 48 – הגנים הבאיים

תכנון

סטטוס הפרויקט

יחידות שנמכרו

קומות בבניין

יחידות דיור

מפרט איכותי

סוג המפרט

בנייה TOP

סוג הבנייה

צור קשר